FACELESS

Karas Gallery, Zagreb, 2009
performance (duration: seven hours); performers: Ana Kinčić, Antonija Veljačić, Vanja Babić, Dijana Jaguljnjak, Mladen Jaguljnjak, Ljiljana Ležaić, Jasenka Pigac; photography: Željko Badurina, Vanja Babić

Seven performers of different ages (from 18 to 60) are in the gallery the whole working day. They do not communicate with the visitor/s, don’t pay attention to them, avoid their gaze, hide their faces.  Although apparently unnoticed, the visitors who during the day come into the space of the gallery are absolutely the centre of the indirect attention of the ostensibly disinterested performers.

Sedmero izvođača različite dobi (od 18 do 60 godina) borave u galeriji čitav dan. Ne komuniciraju s posjetiteljem/ima, ne obraćaju pažnju na njih, izbjegavaju pogled, skrivaju lice. Iako naizgled neopaženi, posjetitelji koji tijekom dana ulaze u galerijski prostor,  ipak su u središtu neizravne pažnje nezainteresiranih izvođača.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s